SONIA 2: Výsledky analýzy 1 rok

DevelopAKUre konzorcium s potešením oznamuje, že sú pripravení zverejniť SONIA 2 výsledky analýzy 1. roka.

Všetci pacienti SONIA 2 dostali list, spísaný hlavným riešiteľom Prof. Ranganathom a zodpovedným riešiteľom za slovenské centrum skúšania Prof. Rovenským, v ktorom pacientom popísali efekt lieku na HGA, ako aj uzávery, ku ktorým nateraz dospeli. Tento list je teraz k dispozícii všetkým, ktorých by mohli tieto zistenia zaujímať. Ak by ste potrebovali akékoľvek ďalšie informácie ohľadom nižšie uvedených zistení, alebo by ste chceli získať viac informácií o AKU, obráťte sa na Ciarán Scott, zodpovedného za klinickú štúdiu v AKU Spoločnosti, na jeho adrese [email protected].

SONIA 2 je 4-ročné klinické skúšanie účinnosti a bezpečnosti určené na zber dôkazov, či sa nitizinón môže použiť pri liečbe AKU. Pacienti, ktorí vstupujú do skúšania, sú rozdelení do dvoch skupín. Jedna dostáva 10 mg nitizinónu denne, druhá skupina nitizinón neužíva. Diagram zobrazuje dve popísané testovacie skupiny. Všetci pacienti štúdie už absolvovali najmenej jeden rok skúšania a už sme analyzovali niektoré výsledky, s cieľom overiť trvalý účinok nitizinónu na HGA (pozri dolu) a pozreli sme si doteraz nazbierané údaje o jeho bezpečnosti. S ohľadom na pomalý postup ochorenia sa záverečná analýza klinického účinku nitizinónu na symptómy AKU uskutoční po 4 rokoch, ako bolo plánované.


Výsledky


1) Účinok na HGA

Účinok nitizinónu spočíva v znížení tvorby HGA (kyselina homogentisová), čo je chemická zlúčenina, ktorá spôsobuje poškodenie u pacientov s AKU. Z tohto dôvodu si hlavná analýza klinického skúšania všíma redukciu HGA vylučovanej v moči. Meriame aj koncentráciu HGA v krvi (nazývanú aj sérová HGA).
U pacientov liečených nitizinónom sa znížilo vylučovane HGA v moči priemerne o 99,5 % a zníženie v krvi po jednom roku predstavovalo 97,5 %. Tento účinok zostal nezmenený od návštevy v 3. mesiaci do návštevy v 12. mesiaci. To znamená, že klinické skúšanie zatiaľ preukazuje, že účinok nitizinónu na zníženie HGA pretrváva, kým liečba pokračuje. Ak by ste mali záujem bližšie si pozrieť tieto informácie, tabuľka na konci tohto listu obsahuje skutočné číselné údaje o koncentrácii HGA.

2) Bezpečnosť

Liečba nitizinónom vedie ku zvýšeniu koncentrácie tyrozínu v krvi, ako sme aj očakávali. To môže spôsobiť očné komplikácie, ako je bolesť alebo rozmazané videnie. Po jednom roku liečby bol nitizinón dočasne vysadený u 5 pacientov práve v dôsledku takýchto očných problémov spôsobených s najväčšou pravdepodobnosťou zvýšením hladiny tyrozínu. Všetci pacienti sa po vysadení užívania nitizinónu zotavili a následne pokračovali so zníženou dávkou (2 mg denne) a diétou so zníženým príjmom proteínov.

Počas prvého roka klinického skúšania boli zaznamenané nežiaduce účinky (t. j. zdravotné problémy akéhokoľvek druhu) u 78 zo 138 (56,5 %) pacientov zúčastňujúcich sa na klinickom skúšaní SONIA 2 (liečených i neliečených). Podľa skúšajúcich lekárov potenciálne súvisí s nitizinónom len veľmi málo z týchto udalostí, najmä súvisiace s očami. Väčšinu závažných nežiaducich účinkov spôsobovali zdravotné problémy všeobecne pozorované u pacientov s AKU bez ohľadu na akúkoľvek liečbu a žiadny z nich sa nepovažoval za súvisiaci s nitizinónom. Nežiaduci účinok sa klasifikuje ako závažný, ak má za následok hospitalizáciu. Príkladom takýchto udalostí pri klinickom skúšaní SONIA 2 sú náhrady kĺbov, zlomeniny a pod.
Po jednom roku klinického skúšania SONIA 2 môžeme konštatovať, že nitizinón bol všeobecne bezpečný a dobre znášaný. Ako sa očakávalo, jediná bezpečnostná obava súvisiaca s nitizinónom boli zvýšené hladiny tyrozínu, ktoré majú vplyv na oči. Všetky tieto účinky na oči ustúpili pri zastavení podávania nitizinónu. Do dnešného dňa žiadny z pacientov so zníženou dávkou nitizinónu nemusel predčasne ukončiť toto klinické skúšanie.

Záver


Súhrnne povedané, údaje z jedného roka klinického skúšania SONIA 2 preukazujú, že liečba pacientov s AKU nitizinónom prináša významné zníženie HGA v moči a v krvi bez obáv o bezpečnosť. Klinické skúšanie bude naďalej podľa plánu pokračovať v skúmaní dlhodobejších účinkov nitizinónu na progresiu ochorenia AKU a bude dokončené v marci 2019. Veľmi dôležité je, aby ste sa naďalej zúčastňovali na skúšaní bez ohľadu na to, či ste v skupine, ktorá dostáva liečbu, či v skupine bez liečby. Potrebujeme údaje za 4 roky od maximálneho možného počtu pacientov, aby sme porozumeli účinkom nitizinónu na všetky klinické opatrenia, ktoré sa pri klinickom skúšaní SONIA 2 skúmajú.
Ďakujeme za Váš trvalý prínos k tomuto dôležitému klinickému skúšaniu.

Súhrn výsledkov HGA:

Tu nájdete súhrn priemerných množstiev HGA vylučovanej v moči a priemerné koncentrácie merané v sére (krvi), u pacientov pred klinickým skúšaním SONIA 2 a po jednom roku jeho trvania.


 

 
 

Welcome To DevelopAKUre


DevelopAKUre is a series of major international clinical trials, run by a consortium of 12 European partners. It aims to study a potential new drug, called nitisinone, and assess its potential effectiveness in treating the rare disease, alkaptonuria (AKU).

DevelopAKUre is co-funded by a grant from the European Commission. This website is run by a UK patient group, the AKU Society. Learn more about AKU on the AKU Society's What is AKU page.

 

DevelopAKUre Blog

SONIA 2 – Controlling Protein to Support Nitisinone Treatment
11-Jul-2017

In today’s blog Chief investigator Prof. Ranganath reinforces the need for SONIA 2 pat.. ...more

Introducing PhD Student Brendan Norman
16-Feb-2017

In this week's blog, we talk to Brendan Norman, a PhD student at the University Of Liverpool, ab.. ...more